Günümüzde şirketler için sektörlerin de rekabetçi bir kurumsal konumlandırma elde etmenin; daha çok ürün veya hizmet satışı yapmak, en yetkin çalışanları kazanmak, en uygun iş ortakları ile işbirliği yapmak için kalıcı bir itibar çizgisi yakalamanın olmazsa olmaz şartlarından biri sistematik kurumsal iletişim faaliyetidir.

Aynı şekilde, sivil toplum kuruluşlarının da, kamu kurum ve kuruluşlarının da misyonlarını gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan toplumsal sinerjiyi oluşturmalarının temel araçlarından biri kurumsal iletişimdir. Kurumsal iletişim, Prosigma Tanıtım Ajansı’nın temel yetkinlik alanlarından biridir. Bu konuda geniş bir bilgi birikimimiz, farklı uzmanlık seviyelerinde deneyimli bir ekibimiz bulunmaktadır.

Kurumsal iletişim yaklaşımımız iki temel tespite dayanmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde kurumsal iletişimin şirketlerin ve kurumların en temel yönetim fonksiyonlarından biri haline gelmiş bulunmasıdır. Artık hiçbir şirket veya kurumun iletişimi, sadece zor bir konu karşısında veya bir kriz anında başvurulması gereken bir araç olarak görmek lüksü yoktur. Bu nedenle tüm bu yöndeki faaliyetlerin stratejik bir perspektif ile ele alınması gereği vardır.

İkincisi ise kurumsal bir iletişim yetkinliğinin artık sadece algılama yönetimi odaklı olarak yürütülemeyeceği, eşzamanlı olarak aynı ölçüde ilişkilerin yönetimini esas alan, ortak akıl paydasında yürütülmesi gerektiği gerçeğidir.

Bir başka deyişle kurumsal iletişim söz konusu olduğunda, bu iletişim etkinliğine konu olan kişi ve gruplar bir “hedef kitle” olmaktan ziyade, o kurumun tüm faaliyetlerini doğrudan etkileyen sosyal paydaşlar konumundadırlar. Bu bakımdan “kurumsal iletişimin” ana misyonu kurumun çıkarları ile paydaşlarının çıkarları arasında ortak bir akılın yaratılmasını sağlamaktır.

Bu çerçevede Prosigma Tanıtım Ajansı olarak görevimiz bu misyonunun gerçekleşmesinde şirketler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumularının üst yönetimlerine destek ve yardımcı olmaktır.

 
3WTURK CMS v8.3.3